top of page
Zoetwater 1.jpeg

wat we doen

Stichting Stadslab is opgericht om Nieuwegein leuker te maken. Dat doen wij door zelf culturele events te ontwikkelen, door aan andermans evenementen mee te werken en door mede-inwoners te stimuleren zelf actief te worden.

De activiteiten van de stichting hebben altijd een eigen naam. Zoals bijvoorbeeld het maandelijkse AkoestiCafé, de jaarlijkse kleedjesmarkt op Koningsdag en cultureel festival Zomer op het fort. De stichting zelf hoeft daarom geen bekende naam te worden. Deze website is bedoeld voor algemene informatieverstrekking voor belangstellenden en mogelijke financiers, mede in het kader van de ANBI-status van de stichting.

Raw 2

over de stichting

Het doel van de stichting is in de statuten omschreven als het bevorderen, promoten, faciliteren, produceren en uitvoeren van culturele en sociaal-maatschappelijke projecten en daartoe bijdragende activiteiten in de gemeente Nieuwegein en omliggende gemeenten, in de ruimste zin van het woord .

Kort samengevat: de stichting is er om (sociaal-)culturele initiatieven en initiatiefnemers te helpen en te versterken. Dat gebeurt door bestaande initiatieven te ondersteunen en deze zelf te creëren, bij voorkeur in coproductie met andere organisaties en/of personen. De stichting heeft de ANBI-status.

Het bestuur bestaat uit Martin Koot (voorzitter), Ton de Haar (secretaris) en een vacature (penningmeester). De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

belangrijke gegevens

Hieronder staan linkjes naar belangrijke informatie.

De statuten van de stichting

Het beleidsplan 2023/2024, inclusief beknopt verslag van de activiteiten sinds de oprichting

De jaarrekening 2022

De stichting is Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73219533
Fiscaal nummer RSIN859405916
Bankrelatie NL12 RABO 0335 1839 21

logo ANBI.png
Raw 4

contact

Stichting Stadslab Nieuwegein

Ringslangweide 77

3437 VD Nieuwegein

06-53134513 (Martin)

info@stadslabnieuwegein.nl

Een fijnere stad door meer culturele events

bottom of page